Vykonávame:
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
Dodávka, montáž, rekonštrukcie a opravy
kotolní
výmenníkových staníc
potrubných rozvodov
Plynoinštalatérske práce
Kúrenárske práce
Vodoinštalatérske práce

 

Kontakt: tel.: 02/44252726, fax: 02/44252726, e-mail: koleno@gasenerg.sk